Privacystatement

PRIVACY STATEMENT

Van Hulten Automatisering B.V. / Van Hulten Software B.V. Versie 20180504-01
Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uw privacy te beschermen, hebben we een privacy beleid opgezet.
In dit privacy beleid geven we u duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door ons worden gebruikt.
Ons privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Van Hulten Automatisering B.V. en Van Hulten Software B.V. en niet van derden. Door gebruik te maken van onze website www.van-hulten.com accepteert u ons privacy beleid.
1. Doeleinden verwerking
Van Hulten Automatisering B.V. / Van Hulten Software B.V. verwerkt uw persoonsgegevens alleen als de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten.
 
2. Wettelijke grondslag verwerking
Van Hulten Automatisering B.V. / Van Hulten Software B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, dit gebeurt op basis van de volgende wettelijke grondslag:


2a. Toestemming van de betrokkene.

Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken. Echter als de dienst/service die u afneemt bij ons van deze gegevens afhankelijk is gaat wettelijke opzegmijn in.
2b. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
2c. De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
2d. De verwerking van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardigde belang(en) van een hierna genoemde derde; namelijk een leverancier van de door u afgenomen (hosting)licenties:
– Inrichting omgevingen ten behoefte van dienstverlening (bijv. webhosting en mailomgevingen)
– administratief doeleinde (facturen verzenden)

3. Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens
Van Hulten Automatisering B.V. / Van Hulten Software B.V. heeft de volgende ‘gewone persoonsgegevens’ uit de volgende bron(nen) verkregen: bij het afsluiten dienst en/of service ten behoeve van uitwerking van de dienst en/of service.
Dit betreft/betreffen geen openbare bron(nen).

4. Ontvangers persoonsgegevens
Van Hulten Automatisering B.V. / Van Hulten Software zal uw persoonsgegevens, met uitzondering van de in punt 2d genoemde partijen niet aan derden verstrekken.

5. E-mail
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, kan het zijn dat wij die berichten opslaan. Deze persoonsgegevens worden alleen opgeslagen op onze beveiligde omgeving. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.
6. Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als betrokkene heeft u ook het recht Van Hulten Automatisering B.V. / Van Hulten Software B.V. te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Van Hulten Automatisering B.V. / Van Hulten Software B.V. verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

7. Contactgegevens
Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Van Hulten Automatisering B.V. / Van Hulten Software B.V. doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.
Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk indienen door een ticket aan te maken via https://www.van-hulten.com/Helpdesk. Een verzoek tot dataportabiliteit (de betrokkene heeft het recht de persoonsgegevens die hij aan een verantwoordelijke heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere verantwoordelijke over te dragen) kan op deze wijze tevens worden ingediend. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

8. Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Hulten Automatisering B.V. / Van Hulten Software B.V.  neem dan contact op met https://www.van-hulten.com/Helpdesk via de knop “klachtenprocedure” via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

9. Veranderingen
Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website www.van-hulten.com (website) en het ticketsysteem, te benaderen via onze website of mailadres helpdesk@van-hulten.com. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacy beleid. De meest up to date versie van ons privacy beleid staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Privacystatement NL Versie 20180504-01

NL Digital Voorwaarden